Derfor

  • “For nogle år siden oplevede jeg, at jeg i mit arbejde som erhvervsadvokat ikke følte, at jeg kunne nå alt det, jeg skulle. Jeg tror, jeg havde stress. Danske Erhvervpsykologer gav mig redskaberne til at komme godt videre. Jeg følte mig tryg ved samtalerne, og forebyggelsen af  fremadrettet stress følte jeg skete i et godt samarbejde med erfarne psykologer med den relevante ekspertise.”

    Citat

    Morten B. Nielsen, advokat