Hos Danske ErhvervsPsykologer møder du kun psykologer, som er:

Specialister i erhvervspsykologi og arbejdsrelateret stress

Uddannet cand. psych. fra universitetet

Statsautoriserede psykologer eller

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Vore psykologer har derudover alle erfaring med behandling fra virksomheder eller offentlige myndigheder.

Ring 29 72 80 87 for at aftale tid til en samtale med en psykolog.

Allerede fra første samtale har psykologen tavshedspligt, når du fortæller om de udfordringer, du møder, og der foretages indledende samtale/behandling.

Herefter er det valgfrit for dig, om du ønsker at gå videre med et forløb, der i første omgang består af 5-10 samtaler.

Mod slutningen af forløbet tager du i samråd med psykologen stilling til, om samtalerne skal fortsætte. Det er selvfølgelig helt din egen beslutning.

Du vælger selv, hos hvem af vore kandidatuddannede psykologer med speciale i arbejdsrelateret stress, som du ønsker forsamtalen med, men vores kundeservice kan også vejlede dig herom.

Fordi vi bruger mange ressourcer på at vælge de rigtige psykologer med speciale i arbejdsrelateret stress, har vi vurderet, at vi opnår de bedste resultater for vores kunder ved ikke at konkurrere på prisen.

Samtalerne, og dermed behandlingen, er, ud over psykologernes lange uddannelse og erfaring med behandling af arbejdsrelateret stress, baseret på kognitive og evidensbaserede metoder og klinisk dokumentation.

Personer, der oplever stress, udsættes ofte for vidt forskellige tilbud som løbetræningskursus, mindfulnesskursus, mentorforløb, healing, anti-depressiv medicin, krystalterapi, coaching eller længerevarende stresshåndteringskurser.

Danske ErhvervsPsykologer ønsker ikke at tage stilling til effekten af disse varierende udbud.

Men vi tror, at de bedste resultater opnås, når man – som os – kun tilbyder samtaler med uddannede psykologer med dokumenteret erfaring og når der anvendes videnskabelige evidensbaseret tilgange.

Navnlig er vore psykologer opmærksomme på forskellene mellem arbejdsrelateret stress, familielivsrelateret stress og sygdomsrelateret stress.

Ofte skyldes stressfølelsen selvfølgelig en række forskellige faktorer.

Udredning heraf har vore psykologer stor erfaring med. Og hvis de vurderer, at dine forhold helt overvejende skal rubriceres som familierelateret stress eller sygdomsrelateret stress, så drøfter I sammen, at det kan være bedre, at vi henviser dig til en af vore dygtige kolleger i psykolog-branchen med netop det speciale.

For vi tror på, at behandling af specialister giver de bedste resultater.

Vores psykologer har selvfølgelig tavshedspligt.

Kun hvis du ønsker det, kan vi også sammen med dig og din arbejdsgiver drøfte, hvordan man på arbejdspladsen håndterer situationen, eller hvordan arbejdspladsen kan sørge for, at risikoen for at stress opstår fremover minimeres.