Mange virksomheder benytter personlighedstests i deres udvælgelse og karakteristik af personer som ønskes vurderet fx ift. en stilling eller et leder- eller talentudviklingsforløb.

Dette har vi efterhånden også god erfaring med, men det viser sig også, særligt ift. ledelsespotentialet, at personlighedstests ikke bør stå alene og især den kognitive kapacitet og fleksibilitet er afgørende for performance ift. pres og kompleksitet.

Forskning har også vist, at der er en række særlige træk som har stor betydning for succes i ledelsesmæssige aspekter, som vi holder vores resultater op imod.

Derfor består vores vurdering af en række data fra forskellige typer tests, spørgeskema, interview mv.
Dette er afgørende for at få et validt billede af den person man vurderer.